METALPOL

RODO

Od 25 maja 2018 zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje, które znajdziesz w pliku PDF. Dowiesz się z niego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.


ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH
na podstawie art. 14 RODO
DLA PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW NASZYCH KONTAHENTÓW

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, METALPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ informuje, że:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest METALPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Mielcu, z adresem Al. Kwiatkowskiego 13, 39-300 Mielec – dalej: FIRMA lub administrator.
2) Kategorie Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w FIRMIE są następujące:
– Imię i nazwisko
– Adres
– Adres e-mail
– Nr telefonu
– Stanowisko służbowe
3) Twoje dane osobowe zostały pozyskane przez FIRMĘ od Twojego pracodawcy/zleceniodawcy.
4) Celem przetwarzania przez FIRMĘ danych osobowych jest:
1) ustalenie uprawnień i zobowiązań wynikających z umów z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą oraz wykonanie ich postanowień;
2) podjęcie kontaktu oraz ustalanie warunków współpracy z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą;
3) ustalanie, dochodzenie przez administratora lub obrona administratora przed ewentualnymi roszczeniami;
5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora, tj. ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, realizacja postanowień umów zawartych z kontrahentami);
6) Dane osobowe będą przechowywane w FIRMIE przez okres trwania umów oraz do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umów lub faktu ich niezawarcia, chyba że dłuższy okres przechowywania danych wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawnych.
7) Dane osobowe mogą być udostępniane innym niż FIRMA kategoriom odbiorców danych: podmioty wspierające lub obsługujące FIRMĘ w zakresie IT, prawnym, ubezpieczeniowym, firmy kurierskie lub spedycyjne, operatorzy pocztowi, mogą być także udostępniane organom administracji publicznej lub innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem.
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO,
9) Przysługuje Ci prawo żądania od FIRMY, jako ich administratora, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
10) Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez FIRMĘ do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.


ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH
na podstawie art. 13 RODO
DLA NASZYCH KONTAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, METALPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ informuje, że:
11) Administratorem Twoich tych danych osobowych jest METALPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Mielcu, z adresem Al. Kwiatkowskiego 13, 39-300 Mielec – dalej: FIRMA lub administrator.
12) Celem przetwarzania przez FIRMĘ danych osobowych jest:
4) ustalenie uprawnień i zobowiązań stron umów oraz wykonanie ich postanowień;
5) ustalanie, dochodzenie przez administratora lub obrona administratora przed ewentualnymi roszczeniami;
13) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit b RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do negocjacji warunków zawarcia umowy, prawidłowej realizacji umowy), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora, tj. ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, realizacja postanowień umowy wiążącej administratora z kontrahentami).
14) Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania zawarcia umowy lub wypełnienie obowiązków z niej wynikających nie będzie możliwe.
15) Dane osobowe będą przechowywane w FIRMIE przez okres trwania umów oraz do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umów lub faktu ich niezawarcia, chyba że dłuższy okres przechowywania danych wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawnych.
16) Dane osobowe będą udostępniane innym niż FIRMA kategoriom odbiorców danych: podmioty wspierające lub obsługujące FIRMĘ w zakresie IT, prawnym, ubezpieczeniowym, firmy kurierskie lub spedycyjne, operatorzy pocztowi, mogą być także udostępniane organom administracji publicznej lub innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem.
17) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
18) Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione FIRMIE, przysługuje prawo żądania od FIRMY, jako ich administratora, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
19) Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez FIRMĘ do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

Pobierz RODO Metalpol Sp. z o.o.

Kontakt