Działanie 3.2.2. Kredyt na Innowacyjne Technologie

Rok 2016.

METALPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt nr POIR.03.02.02-00-0357/16 pt. „Technologia produkcji sprężyn i elementów sprężystych z wykorzystaniem innowacyjnego procesu blokowania na gorąco” w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”. Celem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów tj. wdrożenie zintegrowanej technologii do produkcji grupy sprężyn o podwyższonych parametrach użytkowych z wykorzystaniem innowacyjnej linii produkcyjnej do obróbki cieplnej z tzw. procesem zblokowania sprężyn na gorąco. Dzięki wdrożeniu opracowanego procesu blokowania na gorąco z wykorzystaniem opracowanego przez konstruktorów METALPOL secjalistycznego zautomatyzowanego urządzenia firma ma możliwość produkcji sprężyn o zwiększonej wytrzymałości zmęczeniowej nawet o 40% oraz zmniejszonej masie nawet o 30%. Realizacja projektu ma istotne znaczenie dla rozwoju branży lotniczej i motoryzacyjnej, a dla firmy METALPOL ogromny wzrost konkurencyjności zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Wartość projektu: 8 600 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 6 000 000,00 PLN

Kontakt

Metalpol Sp. z o.o.
Al. Kwiatkowskiego 13,
39-300 Mielec
Polska

numery telefonów

Copyright © Metalpol Sp. z o.o.

UE