Obróbka sprężyn i procesy udoskonalające

Szlifowanie sprężyn na ściskanie

Zestaw maszyn szlifujących pozwala na obróbkę sprężyn w szerokim zakresie średnic i długości. Maszyny sterowane cyfrowo umożliwiają tworzenie programów dla poszczególnych asortymentów i zapisywanie ich w pamięci, co gwarantuje powtarzalność procesu. System elektronicznej kontroli pozwala regulować długość sprężyn w czasie szlifowania z dokładnością 0,01 mm. Duży zestaw separatorów o różnych średnicach gniazd gwarantuje spełnienie wymagań, dotyczących prostopadłości i równoległości.

 

Obróbka termiczna/Hartowanie

Piece wyposażone w elektroniczne sterowniki pozwalają na precyzyjną kontrolę temperatury i czasu wygrzewania. W przypadkach skomplikowanych procesów, wymagających wielokrotnych zmian temperatury w trakcie ich prowadzenia, istnieje możliwość zapisu zależności temperatury od czasu z użyciem rejestratora, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań. Firma posiada wannę hartowniczą z kąpielą na bazie polimerów, zapewniającą dużą powtarzalność procesu hartowania.

 

Kulkowanie

Jest procesem polegającym na bombardowaniu detalu kulistymi drobinami o dużej energii kinetycznej. Rezultatem jest naprężenie ściskające na powierzchni i tuż pod nią, co opóźnia powstawanie pęknięć w czasie pracy i przez to zwiększa wytrzymałość zmęczeniową sprężyny. Zastosowanie głównie przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym.

 

Przeprężanie i osadzanie

Podobne procesy, polegające na obciążeniu sprężyny powyżej granicy sprężystości. Rezultatem są odkształcenia plastyczne i naprężenia o przeciwnym znaku niż naprężenia robocze, co przekłada się na mniejsze osiadanie sprężyny i jej zwiększoną żywotność.

 

Ochrona antykorozyjna

Podstawową ochroną są środki antykorozyjne na bazie wosku przeznaczone do długookresowego zabezpieczania przed korozją. W przypadku większych wymagań, oferujemy malowanie, cynkowanie, czernienie, kadmowanie oraz cynkowanie lamelarne, zlecane naszym stałym, doświadczonym podwykonawcom. Istnieje możliwość sprawdzenia wytrzymałości antykorozyjnej powłoki za pomocą testu w komorze solnej.

 

Cynkowanie lamelarnie

Cynkowanie lamelarnie to technologia chemicznego nakładania powłok cynk/aluminium typu ZINTEK, spełniająca najwyższe wymagania odporności korozyjnej. Pozwala ona zastąpić powłoki typu Dacromet, Riwdac, Geomet, Delta-Tone 9000, Delta Protect.

Powłoka bazowa w technologii ZINTEK to rodzaj lakieru zawierającego płatki cynku i amuminium. Całość reaguje z powierzchnią stali, tworząc po wygrzaniu dobrze przylegającą, przewodzącą i nietoksyczną powłokę cynk-aluminium. Mechanizm ochrony antykorozyjnej jest taki, jak w przypadku powłoki cynkowej nakładanej galwanicznie (ochrona anodowa). Nałożona warstwa nie zawiera ołowiu, rtęci, kadmu ani chromu. ponieważ powłoka jest nakładana metodą zanurzeniową (bezprądową) – nie następuje nawodorowanie podłoża. Powłoka bazowa może mieć barwę srebrną lub czarną.

Warstwa wykańczająca (uszczelnienie) – powłoki bazowe ZINTEK mogą być wykańczane przez nałożenie odpowiedniego uszczelnienia nieorganicznego lub organicznego. Taki zestaw powłok zapewnia osiągnięcie bardzo wysokich odporności korozyjnych możliwe jest też uzyskanie – przez wprowadzenie odpowiedniego dodatku – powłok o regulowanym momencie siły, potrzebnej przy wkręcaniu śrub. Uszczelnienia organiczne można też barwić na różne kolory wg palety RAL.

Korzyści i zalety powłoki ZINTEK

Bardzo wysoka odporność korozyjna – możliwe 1000 godzin w komorze solnej do czerwonej korozji. Całkowity brak Cr(VI).

Technologia akceptowana przez wszystkich najważniejszych odbiorców na świecie.

Przodująca technologia zanurzeniowa z odwirowaniem (system planetarnych wirówek SIDASA dostzrczany wyłącznie przez ATOTECH).

Wysoka odporność na temperaturę i czynniki chemiczne dostępne w wersji całkowicie czarnej (zarówno warstwa bazowa jak i uszczelnienie), z wysoką odpornością korozyjną.

 

Pasywacja stali nierdzewnej

Pasywacja stali nierdzewnej stosuje się w celu zapewnienia max. odporności korozyjnej głównie dla przemysłu: kosmicznego, lotniczego czy obronnego.

Kontakt

Metalpol Sp. z o.o.
Al. Kwiatkowskiego 13,
39-300 Mielec
Polska

numery telefonów

Copyright © Metalpol Sp. z o.o.