Kontrola jakości

Posiadane wyposażenie umożliwia dokładną kontrolę wymiarów i kątów, a także sił, współczynników sprężystości i momentów sił naszych produktów. Dla sprężyn na ściskanie i rozciąganie, oprogramowanie maszyny testującej automatycznie tworzy wykresy sił, a przy większej ilości próbek, wylicza i dokumentuje zdolność procesu dla wartości sił i współczynników sprężystości. Urządzenia pomiarowe są kalibrowane oraz badane pod kątem powtarzalności i odtwarzalności zgodnie z wymogami ISO TS 16949. Na życzenie klienta wydajemy zaświadczenia jakości 3.1 wg normy PN-EN 10204 i przygotowujemy dokumentację PPAP.

Kontakt

Metalpol Sp. z o.o.
Al. Kwiatkowskiego 13,
39-300 Mielec
Polska

numery telefonów

Copyright © Metalpol Sp. z o.o.

UE